NEWYDDION!

 Ymarfer yn dechrau nos Fercher (13/08/08) am 19:30 ar astro Llandysul! Dewch i ymuno!


Training starts Wednesday (13/08/08) at 19:30 on the Llandysul astro! Come along!

Llongyfarchiadau mawr i Liz (Celt) ac i Siani (Leisa), ac i Catrin Fflwff (Eben)... babis arall wedi cyrraedd y Clwb Hoci yn 2008! :o)

Enillwyr Gwobrau 2006-07

Liz Davies (Chwaraewraig y Flwyddyn), Iona Jones (Gwelliant Gorau), Teresa Evans (Prif Sgorwraig) & Serena Davies (Gwobr Ymroddiad)

Rhian 'Wiber' Davies
Gol-geidwad y Gynghrair 2006-07

Da iawn, Rhian! :-)

LLONGYFARCHIADAU i Eleri, Enfys, Heledd, Chris & Carys...

...mae'r efeilliaid wedi cyrraedd! Croeso mawr i CYNYR & CERIAN! Da iawn, Eleri! 'Welwn ni ti yn training cyn hir!!!! :-) Llongyfarchiadau mawr i Enfys hefyd ar enedigaeth LOIS fach! A llongyfarchiadau i Heledd (Dafydd - nid Heledd Hughes!!!) hefyd ar enedigaeth ERIN ym mis Awst! Congratulations, too, to the lovely Christina on the birth of baby CAITLIN! Well done, Chris! A ...(oes, ma' 'na fwy!)llongyfarchiadau gwresog i Carys hefyd ar enedigaeth ELIN FFLUR ym mis Tachwedd! Bydd tim da 'da ni mewn rhyw 15 mlynedd!! Ewch ar Facebook i weld ffotos!

Enillwyr Gwobrau 2005-06

Rhian 'Wiber' (Gwobr Ymroddiad), Rhian 'Red' (Gwelliant Gorau) & Marian (Chwaraewraig y Flwyddyn)

Taith Ddirgel 2006 (Clwb Bowls Aberaeron)

Iona, Liz & Tina - JOIO!

Enillwyr y Gwobrau yn dangos eu doniau eraill (sylwch ar Wiber!)

'Models' newydd Clwb Hoci CNE: Bethan & Teresa

Siani, Teresa, Sharon, Chris, 'Red' & eraill yn ymlacio tra bod Nia'n cadw ei ffocws!

Serena'n clywed bo' Bethan a Teresa 'di trefnu gwlychu pen Isaac o'r diwedd! Hint hint! :-)

Dyfi'n sorto mas yr air-con i'r bws!

Enillwyr Plat De-Orllewin Cymru (wedi curo Tregaron 4-0)